MUDr. MARTIN MÜLLER
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

Ordinační hodiny Kde nás najdete Aktuality

Naše služby

Komplexní preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé poskytovaná lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru a letitou praxí

Léčba akutních onemocnění a úrazů

Přednášková činnost v oblasti první pomoci

Očkování včetně komplexního poradenství v této problematice

Preventivní prohlídky v rozsahu a termínech stanovených legislativou

Administrativní a posudková činnost

Návštěvní služba v indikovaných případech

Pracovně-lékařské služby pro zaměstnavatele

Dispenzární péče o chronicky nemocné v souladu s legislativou

Používané přístroje

Ambulantní 24hodinový monitor krevního tlaku

EKG

Pulzní oxymetr

Imunologický analyzátor - CRP, FOB, Streptest

Ordinační hodiny

Ambulance

Pondeli

7:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Utery

12:00 - 18:00

Streda

7:00 - 12:00

Ctvrtek

7:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Patek

7:00 - 12:00

Odběry

Informace

Denně 7:00 – 8:00 mimo úterý

Pokud nebudete informováni jinak, dostavte se k odběrům po 10-ti hodinách lačnění.

Objednávání

používáme objednávkový systém

objednat se lze osobně, či telefonicky na kterýkoliv den v týdnu, hodinu konzultace pak určíme společně

objednaní klienti a akutní případy dostanou přednost

v neakutních případech - např. předpis léčiv, administrativa, dlouhodobé potíže - je vhodnější se objednat

objednat se je vhodné 1 – 2 týdny dopředu, Vámi naplánované termíny již mohou být obsazené

oceníme, když se k objednanému vyšetření dostavíte včas, v opačném případě můžete déle čekat

větší pravděpodobnost čekání je v pondělky a pátky, též po dovolené či svátcích

Důležité informace

posledního klienta ošetříme 15 minut před koncem ordinační doby

pořadí klientů určuje personál ambulance

s novým onemocněním a ke kontrolám přicházejte prosím na začátku ambulantní doby - budete tak méně čekat

telefonní linka je v provozu pouze v ambulantních hodinách, pokud telefon nemůžeme vzít, pokusíme se Vám ozvat zpět

e-mailovou schránku nepoužíváme k objednávaní klientů ani vyřizování žádostí o předpis léčiv, administrativní úkony apod., na všem je vhodné dohodnout se osobně, či telefonicky

administrativní záležitosti – posudky, potvrzení apod. vyřizujeme dle časové náročnosti na počkání či do 10-ti dnů, proto návštěvu prosím neodkládejte na poslední chvíli

v naší ordinaci není při běžných úkonech vyžadován písemný informovaný souhlas

ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je k dispozici v ordinaci

Jak se zaregistrovat

registrace v naší ordinaci je možná pouze osobně

k registraci potřebujete platný průkaz pojištěnce

Registrujeme klienty následujících zdravotních pojišťoven:

111 Všeobecná ZP

201 Vojenská ZP

205 Česká průmyslová ZP

207 Oborová ZP

211 ZP Ministerstva vnitra

213 RBP ZP

Kontakt

MUDr. Martin MÜLLER

Anna KAMLEROVÁ, DiS.

Wolkerova 533
Zlaté Hory
793 76

Kde nás najdete